Czasem pomiędzy znajomymi zachodzi konieczność wytypowania kogoś do wykonania mało wdzięcznej czynności. Zamiast grać w papier nożyczki i kamień możecie użyć jednej z wyliczanek z dzieciństwa!

Wpisz imiona do typowania, po jednym w każdej linii: